ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Posted 1 month ago

Αναζητάμε Μηχανικό Συντήρησης για λογαριασμό πελάτη μας, μεγάλης εταιρείας η οποία δραστηριοποιείται πάνω από 45 χρόνια στο χώρο της παραγωγής φαρμάκων για το εργοστάσιο της στα Ιωάννινα.

Βασικές αρμοδιότητες:
• Εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των μηχανών παραγωγής και
συσκευασίας
• Επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία των μηχανών (βλάβες,
ρυθμίσεις, root cause analysis κλπ)
• Συμμετοχή στις προληπτικές συντηρήσεις του εξοπλισμού του εργοστασίου
• Πρωτοβουλία σε βελτιωτικές ενέργειες
• Συμμετοχή σε σχεδιασμό προς κατασκευή νέων εξαρτημάτων για την βελτίωση της
παραγωγικής διαδικασίας
• Συνεργασία με τα αρμόδια άτομα Παραγωγής και Συσκευασίας (ρυθμίσεις και
αντικαταστάσεις εξαρτημάτων σε γραμμές συσκευασίας και μηχανών παραγωγής
σύμφωνα με το αντίστοιχο πρόγραμμα των τμημάτων )

Απαραίτητα Προσόντα
• Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕΙ ή Πρακτικός Μηχανικός ΤΕΕ
• Άριστη γνώση λειτουργίας πολύπλοκων μηχανισμών και βοηθητικών εξοπλισμών
• Γνώση λειτουργίας μηχανών γεμίσματος και συσκευασίας
• Εμπειρία 3 ετών τουλάχιστον, σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανία
• Εμπειρία στον κλάδο Φαρμάκου θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
• Βασική γνώση Αγγλικής γλώσσας.
• Βασική γνώση χρήσης Η/Y
• Ικανότητα ομαδικής εργασίας / εργασία σε βάρδιες
• Γνώσεις TPM-Lean Manufacturing θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν

Η Εταιρεία Προσφέρει:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης
• Ευκαρίες επαγγελματικής ανάπτυξης μέσα σε ένα δυναμικό και φιλικό
επιχειρηματικό περιβάλλο

Apply Online

A valid email address is required.