Υπάλληλος Γραφείου

Posted 9 months ago

Για λογαριασμό πελάτη μας, κορυφαίας εταιρείας τουριστικών και ναυτιλιακών πρακτορείων, με εξειδίκευση στο χειρισμό κρουαζιερόπλοιων με μεγάλο αριθμό επιβατών, αναζητούμε Υπάλληλο Γραφείου.

Αρμοδιότητες Θέσης
• Επικοινωνία μεταξύ της Διοίκησης, των υπαλλήλων, και των πελατών διαχειριστριών εταιρειών/συνεργατών
• Διαχειρίζεται και δρομολογεί με ακρίβεια εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, emails και μηνύματα
• Βοήθεια στο επιχειρησιακό κομμάτι της εταιρείας
• Προετοιμάζει και συντάσσει εξοδολόγια για τις αφίξεις των πλοίων
• Μεταφόρτωση δεδομένων από έγγραφα σε υπολογιστή
• Ρυθμίζει τις διαδικασίες των επαγγελματικών ταξιδιών (κρατήσεις εισιτηρίων, διαμονή
• Ελέγχει και αναπληρώνει τα αποθέματα (αναλώσιμα είδη) του γραφείου
• Διατηρεί τους λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα για την εταιρεία

Απαραίτητα Προσόντα
• Πολύ καλή γνώση και χρήση Microsoft Office (ιδιαίτερα Word, Excel, PowerPoint)
• Πτυχίο ΑΕΙ με κατεύθυνση Διοίκησης & Οικονομίας ή Ναυτιλιακών Σπουδών/Τουριστικών Επαγγελμάτων
• Άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικός και γραπτός λόγος)
• Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί (Γερμανικά, Γαλλικά)
• Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες (προφορική και γραπτή επικοινωνία)
• Πολύ καλές οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
• Προϋπηρεσία σε θέση γραφείου θα εκτιμηθεί

Η εταιρία προσφέρει
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών.
• Δυναμικό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον με υποστηρικτικούς συνεργάτες
• Εύρος εργασιών με διαφορετικά αντικείμενα, επιλύοντας τα θέματα και προβλήματα των πελατών.
• Γρήγορη επαγγελματική εξέλιξη και άνοδος

Apply Online

A valid email address is required.